ಹಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಡು ನೆನಪಾಗಿದೆ!

ಹಕ್ಕಿಯ ಕೊರಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವಬಂದಿದೆ. ಸುತ್ತಲಿನ ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ಬಂದಿದೆ. ಹಕ್ಕಿ ಕೊರಳು ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾಡುತ್ತಲಿದೆ…

ಹಕ್ಕಿಯು ಗಂಟಲು ತೆರೆದು ದನಿ ಹೊರಡಿಸಿದಾಗ ಹಾಡು ಮೈತಳೆಯುತ್ತದಾ ಇಲ್ಲವೇ ಹಾಡು ತಾನಾಗಿ ಕೃಪೆ ತೋರಿ ಹಕ್ಕಿಯ ಗಂಟಲು ತುಂಬಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದಾ ಎಂದು ನನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಮರದ ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕೂತು ಧ್ವನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಚ್ಚಲು ಶುರುಮಾಡಿದ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಗೂಡು, ಅದರೊಳಗಿನ ಹಸಿವಿನ ಆಕ್ರಂದನ ಕೇಳಿದರೆ ಹಾಡಿನ ಶೃತಿಯ ನೆನಪು ಉಳಿದೀತೆ ಎಂದು ವಿಸ್ಮಯಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾಡಿನ ಇಂಪಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗೇ ಅಸೂಯೆ ಹುಟ್ಟಿದರೆ  ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿರಬಹುದೇ, ಹಾಡು, ಹಾರಾಟ ಸಾಮರಸ್ಯವ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ಯಾವ ಗೋಜಿಗೂ ಹೋಗದೆ ಹಕ್ಕಿ ಹಾಡುತ್ತದೆ, ಕೊರಳು ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾಡುತ್ತದೆ!

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s