ಸಾರ್ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲವೇಕೆ?

ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ಅನ್ನಬಹುದು. ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಲೆಕ್ಚರುಗಳೇ ಯಕಶ್ಚಿತ್ ಪಿಯು ಹುಡುಗನನ್ನು ನೀವು ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಸಾರ್, ನೀವು ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಯೋದು ಕೇಳುವುದು ಅಭ್ಯಾಸ. ನಾನೂ ಸಿಕ್ಕಿದವರನ್ನು ಹಾಗೇ ಮಾತಾಡಿಸೋದು. ನೀವು ಇಂದ ನೀನು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾನಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಹಾಗೆ ಕರೆಯೋಕೆ ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತೇನೆ.

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ನನಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯನಾದ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಅಂಗಡಿಯವ, ರಿಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನೋಡು ಅಂದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ರೇಗದೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು?

Advertisements

One thought on “ಸಾರ್ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲವೇಕೆ?

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s