ತಲೆ ಹೃದಯದೊಡಗೂಡಿ ಸಿನೆಮಾ

ಸಿನೆಮಾಗಳು  ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟು ಎಂಬ ನಿಲುವಿನಿಂದ, ಸಿನೆಮಾಗಳು ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಗತ್ತಿನ ಪಾಪದ ಕೂಸುಗಳಂತೆ ಕಂಡು, ಸಿನೆಮಾ ಮನರಂಜನೆಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಸಿನೆಮಾ ಗಂಭೀರ ಕಲೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಸಿನೆಮಾಗಳನ್ನು ತಲೆಯಿಂದ ನೋಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹೃದಯವೂ ಜೊತೆ ನೀಡಬೇಕು.

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s