ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅನೇಕ ಉತ್ತರಗಳು

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಓದಿದವರಿಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಹಾಗೂ ಆಕ್ಚುಯೇಟರ್ ಗಳ ಪರಿಚಯವಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸಂವೇದಿಸುವ ಉಪಕರಣ. ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಬಯಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣ.

ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಒಂದು: ಈ ಬದುಕು ಏನು ಅಥವಾ ನಾನು ಯಾರು? ಎರಡು: ನನ್ನ ಬದುಕು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ನಾನು ಏನಾಗಬೇಕು?

ಒಂದು ಹೊರಗನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ ಒಳಗನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಾಂದ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೊರಗನ್ನು ಸಮೃದ್ಧ,ಅರ್ಥಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಏನು? ದ್ವಂದ್ವವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕು ಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಮಗಿರುವುದು ಎರಡು ಹೋಳುಗಳ ಮೆದುಳು, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಎರಡು ಧೃವಗಳು.

(ಕೊಸರು: ಇದು ದೋಸೆ ಹುಯ್ಯುವಾಗಿನ ಚಿಂತನೆ)

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s